top of page

Tietosuojaseloste EM Performance

 

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 9.11.2019. Viimeisin muutos 9.11.2022.

Tällä lomakkeella kerään tietoja, joiden perusteella yritykseni lähettää sinue mahdollisimman hyvin palvelevaa ja auttavaa sisältöä. Jotta voin antaa sinulle parasta mahdollista apua, inspiraatiota ja sisältöä, edellyttää se, että kerään ja käsittelen joitakin sinua koskevia tietoja. Voit poistua sähköpostilistalta milloin vain. En luovuta, myy tai jaa tietojasi millekään taholle. Olen sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi. Luethan tietosuojaselosteen huolellisesti.

Käyttämällä palveluitani tai ottamalla minuun yhteyttä, hyväksyt että käsittelen sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Rekisterin pitäjä:

 

EM Performance Oy

Y-tunnus 3314447-3

Kalliolanrinne 6 A 12

00510 Helsinki

 

Rekisterin yhteyshenkilö:

Essi Pulkkanen

essi.mirella(at)gmail.com

EM Performance Oy (Essi Pulkkanen) puhuu tässä tietosuojaselosteessa ”käyttäjästä”, mikä viittaa sivustoilla käyviä henkilöitä ja asiakkaita.

 

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

 • Henkilötietolain mukainen asiakasrekisteri

 • Nimi: asiakasrekisteri

 • Sähköpostilistalle liittyneet henkilöt

 • Säilytän, kerään ja käsittelen sinua koskevia tietoja pääasiassa seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • asiakassuhteiden ylläpito

  • palveluiden käyttäminen ja toimittaminen

  • markkinointitarkoituksiin

  • yhteydenpito asiakkaisiin (viesteihin vastaaminen ja vastaanottaminen ja lähettäminen)

  • palvelujen kohdentaminen, jolloin saat sinua parhaiten palvelevaa sisältöä

  • asiakastietojen ja asiakasrekisterin ylläpitäminen

  • palveluiden kehittäminen ja suunnitteleminen, jotta pystyn tarjoamaan sinua parhaiten auttavaa palvelua

  • jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja

  • tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi

 


Rekisteriin liittyvät sivustot

 • essipulkkanen.com

Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • Etunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset

 • Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet, toimintojen ajankohta.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta).

 

Rekisteri koostuu maksuttomien e-kirjojen, kurssien tilaamisen sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä tai käyttäjistä, jotka ovat liittyneet sähköpostilistalle. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Käsittelijä

Henkilötietojasi käsittelee vain EM Performance Oy alla työskentelevät henkilöt eli Essi Pulkkanen. Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan, kuin se on oleellista.

 

Tiedon keräyksen lähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötiedot saadaan esimerkiksi, kun käyttäjä lataa jonkin maksuttoman tai maksullisen tuotteen tai palvelun sivustolta, päivittää tietojaan tai liittyy sähköpostilistalle. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Suojaus:

Asiakasrekisteriin pääsee vain salasana kautta, joka on tiedossa vain rekisterin ylläpitäjällä. Salasana vaihdetaan kaksi kertaa vuodessa ja se asetetaan mahdollisimman suojaavaksi.

 

Käyttäjän oikeudet

•   Tiedonsaantioikeus

•   Käsittelyn rajoittamisen oikeus

•   Korjausoikeus

•   Oikeus tulla unohdetuksi

•   Suostumuksen peruuttamisen oikeus

•   Tietojensiirto-oikeus

Tarkastus- ja korjausoikeus
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen kalliolanrinne 6 A 12 00510 Helsinki - Essi Pulkkanen EM Performance Oy. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleTietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

 

Rekisteri ja tietosuoja päivitetty 9.11.2022

Lisätietoja: essi.mirella(at)gmail.com

bottom of page